Sobota, 15 maja 2021 News Czarna lista Wydarzenia Mobile Pobierz na Windows PhoneMobile Kontakt

Zaloguj się Zarejestruj się


Audyt efektywnościowy w administracji publicznej

Dodano: 2015-11-18 • dołącz do dyskusjiTagi: Efektywność Administracja Publiczna

Zapisz artykuł na później

Jednostki administracji publicznej muszą działać zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi. Praca i działania tych jednostek sprawdzane są przez specjalne zespoły audytowe. Powyższe wynika z Ustawy o rachunkowości.

Czym jest audyt?
Jest to niezależna i systematyczna ocena danej organizacji. Przedmiotem audytu może być: organizacja, system, projekt, proces lub produkt. Badana jest zgodność pod kątem przepisów prawa, norm, przepisów wewnętrznych. Jego celem jest określenie zgodności z normą audytu oraz wykazanie punktów, które mogą stanowić ryzyko dla badanego podmiotu. Zadaniem audytora jest zbadanie, czy dana jednostka działa oszczędnie, wydajnie i efektywnie. Obowiązkiem audytowanej jednostki jest przedstawienie dowodów, które będą świadczyły o spełnieniu bądź nie spełnieniu wymagań audytowych.

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
-Audyt wewnętrzny ma na celu usprawnienie działalności instytucji. Powinien być niezależny i przede wszystkim obiektywny. Jego celem jest wspieranie osoby kierującej, zarządzającej daną jednostką, aby mogła realizować postawione cele i zadania.
-Audyt zewnętrzny jest przeprowadzany przez audytorów zewnętrznych, niezależnych od badanej jednostki, którzy analizują stan finansowy i majątkowy instytucji. Sprawdzana jest również efektywność przeprowadzanych kontroli wewnętrznych. Audyt zewnętrzny może być przeprowadzony jedynie przez firmę i osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Sprawozdania finansowe przeprowadzane są przez niezależne instytucje lub firmy audytorskie.

Rodzaje audytu:

1.Audyt finansowy (bada dowody księgowe).
2.Audyt systemu (gromadzi i rozdysponowuje środki finansowe).
3.Audyt działalności (ocenia efektywność i gospodarność organizacji).


Audyt efektywnościowy
Audyt wewnętrzny nie powinien poprzestawać jedynie na przeprowadzeniu oceny zgodności działania danej jednostki w zgodzie z przepisami, ale powinien również sprawdzać efektywność działania pod kątem innych istotnych kryteriów, na przykład oszczędności.

Z uwagi na to, że Minister Finansów nie określił i nie opublikował oficjalnych metod przeprowadzania audytu efektywnościowego w jednostkach administracji publicznej to kontrole odbywają się w nich podobnie jak w pozostałych jednostkach, które nie są podmiotami publicznymi.

Zadaniem audytu efektywnościowego jest przede wszystkim badanie pod kątem kryterium:

1.efektywności (na przykład ocena wyników realizacji danego programu czy projektu),
2.wydajności (badana jest na przykład wydajność produkcyjna, koszty jednostkowe lub takie wskaźniki jak: poziom wykorzystania zasobów, czas oczekiwania na usługę),
3.gospodarności (sprawdzany jest zakres realizacji powierzonych działań).
Audyt finansowy
Celem audytu finansowego jest weryfikacja stanu faktycznego z informacjami podawanymi przez sprawdzaną instytucję. Na audyt finansowy składa się także pełne doradztwo księgowe obejmujące prowadzenie ksiąg podatkowych i księgowych. Do jego przeprowadzenia upoważnione są jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Audytorem może być biegły rewident. Wykonując swoje obowiązki, działa jako niezależny ekspert. Do jego zadań należy między innymi sporządzanie raportów, wydawanie opinii w zakresie prowadzenia sprawozdań i rewizji finansowych. Punktem kończącym badanie sprawozdania finansowego jest wydanie niezależnej opinii i raportu finansowego, w którym musi być przedstawiony stan faktyczny, jaki ma miejsce w danej jednostce.

Biuro Rachunkowe Kognitariat Sp. z o. o. jako podmiot świadczący usługi audytowe
Jednym z podmiotów działających na rynku i uprawnionym do sporządzania sprawozdań finansowych jest Biuro Rachunkowe Kognitariat: kognitariat.pl. W swojej ofercie posiada między innymi usługi związane z wykonywaniem audytów ksiąg rachunkowych. Przepisy o rachunkowości dokładnie mówią, że sprawozdanie finansowe powinno zawierać:

-bilans,
-rachunek zysków i strat,
-informacje dodatkowe dotyczące między innymi przepływów finansowych.


Z tego tytułu, że jest to zagadnienie dość obszerne i wymaga dobrej znajomości kwestii finansowych, dlatego też zadanie to najlepiej jest powierzyć specjalistom. Wykwalifikowana księgowa - dobrze znająca przepisy, posiadająca odpowiednie uprawnienia i spore doświadczenie - jest najlepszą osobą do przeprowadzenia audytu.comments powered by Disqus
Zobacz również

Samochody zdalnie sterowane - najlepsza zabawka dla dziecka

Wyposażenie do biura - sprzęt niezbędny do sprawnej komunikacji

Agencja pośrednictwa pracy – dlaczego warto korzystać z jej usług?

Na czym polega wymiana szybki w telefonie?

Wyślij telefon i wymień szybkę iPhone’a 7 bez wizyty w salonie

Copyright © 2013-2015 GenITY Network. All rights reserved O GenITY Regulamin Prywatność

PLPolski Pomoc