Poniedziałek, 15 lipca 2019 News Czarna lista Wydarzenia Mobile Pobierz na Windows PhoneMobile Kontakt

Zaloguj się Zarejestruj się


Likwidacja działalności gospodarczej – poznaj swoje obowiązki

Dodano: 2018-03-16 • dołącz do dyskusjiTagi:

Zapisz artykuł na później

Likwidacja firmy wiąże się z zakończeniem prowadzenia działalności w związku z czym nie należy mylić tego z jej zawieszeniem, gdyż w tym drugim przypadku firma nadal istnieje, choć aktualnie nie świadczy usług. Wielu przedsiębiorców nie do końca zdaje sobie sprawę z tego jak zlikwidować działalność gospodarczą i jakie kroki wówczas podjąć, by cały proces był zgodny z prawem. O tym jakich formalności musisz wówczas dopełnić mówią eksperci z bosspozyczka.pl

Zamknięcie działalności a CEIDG

Pierwszy krok jaki musisz podjąć w związku z likwidacją firmy to złożenie wniosku o jej wykreślenie z rejestru CEIDG. Pamiętaj, że zaprzestanie działalności nie może być późniejsze niż złożenie wniosku. Takiego zgłoszenia można dokonać:

• przez internet – pod warunkiem, że posiadamy kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP,
• na stronie www.ceidg.gov.pl na której możemy wypełnić wniosek online i przesłać go do urzędu, naszemu zgłoszeniu zostanie nadany kod weryfikacyjny, nie uchroni nas to jednak przed wizytą w urzędzie w celu odręcznego podpisania formularza,
• osobiście we właściwym urzędzie miasta lub gminy,
• listem poleconym – w takiej sytuacji wysłany w wersji papierowej kwestionariusz musi zostać opatrzony naszym notarialnie poświadczonym podpisem.

Istotne jest to, że chociaż firma przestaje istnieć, to informacje o niej nadal będą dostępne, zmieni się jedynie status przedsiębiorstwa. Wypełnienie wniosku wiąże się również z odebraniem naszej firmie numeru REGON. Jak dokonać wyrejestrowania? W tym celu należy na druku CEIDG-1 w polu 01 zakreślić punkt 5. „wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG”.

Zamknięcie firmy a ZUS

Z zakończeniem działalności gospodarczej wiąże się również wizyta w ZUSie. Likwidując firmę musisz wypełnić druk ZUS ZWUA dotyczący wyrejestrowania z ubezpieczenia (masz na to 7 dni licząc od momentu daty złożenia formularza o wykreślenie w CEIDG). Co ważne, jeśli prowadząc firmę ubezpieczałeś kogoś ze swojej rodziny, to oni również muszą zrezygnować z ubezpieczenia (służy do tego druk ZUS ZCNA ).

Likwidacja działalności, a majątek firmy

Jeśli zamykasz prowadzoną działalność gospodarczą masz obowiązek sporządzić listę tego, co stanowi majątek firmy. Wykaz składników majątku dla celów PIT musi zawierać informacje o:

• towarach i materiałach,
• wyposażeniu,
• środkach trwałych.

Powyższy spis powinien uwzględniać to, co znajduje się „na stanie” firmy w dniu zamknięcia działalności. Co ważne, dokumentu tego nie musisz przedstawiać w żadnym urzędzie, masz jednak obowiązek przechowywać go na wypadek kontroli skarbowej. To, jak będzie on wyglądał zależy tylko od Ciebie nie ma bowiem tutaj żadnego gotowego druku, który należałoby wypełnić. Pamiętaj jednak, że nawet jeśli zlecisz to zadanie swojemu księgowemu, to Ty odpowiadasz za ostateczny kształt tej „inwentaryzacji”, dlatego zadbaj o to, by była ona jak najbardziej szczegółowa.

Spis z natury a zakończenie działalności

Spis ten obejmuje:

• towary handlowe i materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
• półwyroby,
• produkcję w toku,
• wyroby gotowe,
• braki i odpady, które znajdują się w firmie w dniu likwidacji działalności.

Warto wiedzieć, że co najmniej 7 dni przed jego sporządzeniem mamy obowiązek powiadomić o takim zamiarze urząd skarbowy (dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy prowadzą Księgę Przychodów i Rozchodów). Co istotne w omawianym spisie nie uwzględniamy wyposażenia oraz środków trwałych. Z kolei w ciągu 14 dni od sporządzenia wpisu musisz wycenić znajdujące się tam uwzględnione materiały i towary. Wspomnianej wyceny możesz dokonać albo według cen nabycia lub zakupu albo kierując się cenami rynkowymi obowiązującymi w dniu sporządzania spisu. Końcowa wartość spisu stanowić będzie ostatnią pozycję w Twojej Księdze Przychodów i Rozchodów. Od remanentu likwidacyjnego nie odprowadzasz podatku, nie przedstawiasz go również w urzędzie, lecz jak już powiedzieliśmy wraz z pozostałą dokumentacją masz obowiązek przechowywać go w celach dowodowych.

Uwaga!

Spis z natury musi objąć wszystkie towary stanowiące własność przedsiębiorstwa nawet jeśli w dniu sporządzania spisu mieszczą się one poza zakładem pracy. Dotyczy to również towarów obcych, które nie są naszą własnością, lecz znajdują się w firmie – nie podlegają one wycenie, lecz są ujmowane ilościowo z uwzględnieniem tego, kto jest ich właścicielem.

Zakończenie działalności a VAT

Jeśli likwidujesz działalność gospodarczą do Twoich obowiązków należy również rozliczenie się z podatku VAT. Uwzględniając sporządzone wcześniej spisy z natury i to, co się w nich znalazło – obliczasz kwotę pozostałą do zapłaty. Musisz tu wziąć pod uwagę te zakupy, które wcześniej zostały wrzucone „w koszty” i obliczyć kwotę należną do zwrotu państwu. Obliczeń tych dokonuje się na podstawie obowiązujących cen rynkowych, dzięki czemu kwota do zwrotu jest niższa od odliczonego wcześniej podatku.

Majątek firmowy a podatek

Jak już wyjaśniliśmy od samego spisu podatku nie odprowadzamy, może się jednak zdarzyć, że będziemy musieli go zapłacić. Kiedy? Jeśli sprzedamy składniki majątku pozostałe na dzień likwidacji działalności gospodarczej przed upływem 6 lat od daty jej zakończenia. Jeśli natomiast sprzedaż nastąpi po upływie tego terminu, to wówczas podatek nie wystąpi.

Uwaga!

Jeśli założyłeś działalność gospodarczą, ale nigdy jej nie prowadziłeś, to wówczas również musisz postąpić zgodnie z opracowanymi przez ekspertów z bosspozyczka.pl wskazówkami. Jedyna różnica polega na tym, że w takiej sytuacji na sporządzanych formularzach wykazujemy zerowe wartości.

Pozostałe formalności związane z likwidacją działalności gospodarczej
Zamykając firmę masz również obowiązek:
• wywiązać się z zawartych umów,
• rozliczyć się z kontrahentami,
• złożyć w urzędzie skarbowym formularz VAT-Z zawierający informację o tym, że zaprzestajesz działalności,
• złożyć ostatnią deklarację VAT (na wykonanie tego kroku masz czas do 25 dnia miesiąca po danym okresie – miesiącu bądź kwartale) obejmującą podatek za bieżący okres rozliczeniowy oraz podatek obliczony na podstawie sporządzonego wcześniej spisu z natury.

Uwaga!

Pamiętaj, że zawarte w tym artykule wskazówki dotyczą jedynie tego jak zlikwidować jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli zatrudniasz pracowników lub jeśli uzyskałeś dotację na prowadzenie własnego biznesu, wówczas proces ten jest bardziej skomplikowany.comments powered by Disqus
Zobacz również

Ciekawostki o książkach - mniej znana historia literatury

Oryginalne ławki ogrodowe

Jak działa rezystor bezpiecznikowy?

Prewencyjne kontrole w łańcuchu dostaw wg wytycznych FSMA

Jak zdobyć złoto w World of Warcraft?

Copyright © 2013-2015 GenITY Network. All rights reserved O GenITY Regulamin Prywatność

PLPolski Pomoc